Ζητείται προσωπικό

Ζητείται προσωπικό

Ζητείται προσωπικό για περιστασιακή εργασία στο κυλικείο του Καπνικού Σταθμού Κατερίνης

Κατά τη διάρκεια των συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, ομιλιών κλπ, στον Καπνικό Σταθμό θα λειτουργεί εφεξής  κυλικείο (αριθμ. γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 1360816).

Παρακαλούνται όσες και όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν περιστασιακά στο κυλικείο μας, να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την παρακάτω διαδικτυακή φόρμα:

https://www.ecss2006.com/ASP/eodnp/PART/index.asp?myID=tKhpd9kiL0S86gr

Στο κυλικείο θα εργάζονται, ανάλογα με την εκδήλωση, 3 έως και 20 άτομα, τα οποία θα αμείβονται και θα ασφαλίζονται, όπως ορίζει ο νόμος. Οι ώρες εργασίας θα είναι συνήθως 16:00 έως 24:00 (8ωρο). Στον Καπνικό Σταθμό πραγματοποιούνται περίπου 50 εκδηλώσεις τον χρόνο.

Στόχος της ομάδας είναι να προσφέρει ένα μέρος από τα κέρδη του κυλικείου στους εργαζόμενους, συμπληρώνοντας το εισόδημά τους.

Στις εργασίες του κυλικείου περιλαμβάνονται: Εξυπηρέτηση επισκεπτών, χειρισμός ταμειακής μηχανής και έκδοση αποδείξεων, τοποθέτηση και απομάκρυνση τραπεζοκαθισμάτων, ανεφοδιασμός ψυγείων, καθαριότητα χώρου (αυλής και WC) και υποστηρικτικές εργασίες της εκδήλωσης.

Απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ομάδας 30-40 ατόμων που θα εναλλάσσονται,  αναλαμβάνοντας τη λειτουργία του κυλικείου και σε βάθος χρόνου, η δημιουργία μιας συνεταιριστικής ομάδας που υπό την επίβλεψη του Καπνικού Σταθμού θα αναλάβει όλες τις εκδηλώσεις της δομής.

Η πρώτη συνάντηση των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024 στις 20:00 στον Καπνικό Σταθμό, στην οδό Φλέμινγκ 8, δίπλας το πάρκινγκ των δικαστηρίων.

Σας παρακαλούμε να το κοινοποιήσετε.

Σας ευχαριστούμε!


Print   Email